Mål

Vår resa mot
Agenda 2030

Skrolla

Så kan vi vara ett ekonomiskt hållbart företag och ta ett större socialt ansvar

Delmål 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap och säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla, ökar möjligheten till hållbar ekonomisk tillväxt som gynnar samhället globalt.

Delmål 8.8

Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

På en global marknad blir försörjningskedjan allt mer komplex. Det är nu mer nödvändigt än någonsin för producerande företag att förbättra synligheten över sin verksamhet– och att ständigt driva förbättringar över sin varuförsörjning där det är möjligt. Sedan 2003 har den globala organisationen Amfori BSCI gjort det möjligt för företag, stora som små, att handla hållbart och målmedvetet genom att aktivt ta ett större socialt ansvar i leverantörskedjan.

läs mer om social hållbarhet för oss

Vi har sedan många år tillbaka en Code of Conduct som alla våra leverantörer har förbundit sig att följa. Det finns även en Code of Conduct inom Amfori som medlemsföretagen kan och bör förhålla sig till. Du kan ladda ner den på Amforis hemsida.

läs vår code of conduct

Så kan vi som företag ta ett större samhällsansvar

Delmål 12

Hållbar konsumtion och produktion.

Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska allas vår negativa påverkan på ¨klimat, miljö och människors hälsa.

Det har också stora sociala och ekonomiska fördelar genom ökad sysselsättning och tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden vilket i sin tur leder till bättre hälsa och minskad fattigdom.

Delmål 12.5

Minska mängden avfall markant genom åtgärder för att förebygga minska, återanvända och återvinna avfall.

För att kunna uppnå hållbar utveckling behöver vi ändra vårt beteende hur vi producerar och konsumerar varor och använder våra globala resurser. Alla Dixies produkter tillverkas i Asien av naturmaterial som växer naturligt eller odlas utan ekologisk påverkan i sitt respektive tillverkningsland. Våra leverantörer är också mycket duktiga på att tillvarata eventuella spillprodukter och minimera avfallet i produktionsflödet.

läs mer om ekonomisk hållbarhet för oss

Så kan vi som företag jobba miljömedvetet

Delmål 6

Rent vatten och sanitet för alla

Minska mängden avfall markant genom åtgärder för att förebygga minska, återanvända och återvinna avfall.

Det sjätte globala målet är av stor vikt för oss eftersom all tillverkning sker i Asien där färskvatten ibland kan vara en bristvara.

Delmål 6.3

Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning för att säkra tillgången av jordens färskvattenresurser.

När vi besöker våra leverantörer i Asien är det alltid väldigt spännande att höra om deras arbete för att säkra tillgången på färskvatten i området lokalt. De har olika system men alla är cirkulära och de utvecklas ständigt i takt med att kraven utifrån blir allt högre. Vi gläds åt deras kunskaper och är stolta över möjligheten att lära oss nya saker vid varje besök.

Läs mer om hur våra leverantörer arbetar med att säkra tillgången på färskvatten i sitt lokala område för kommande generationer .

läs mer om ekologisk hållbarhet för oss

More in sustainability