Social hållbarhet

För en god arbetsmiljö

Glada miner utanför fabriksbutiken i Bangladesh

Vi strävar alltid efter att jobba nära våra leverantörer och följa upp hur de arbetar med sina arbetsvillkor och sin arbetsmiljö. Därför samarbetar vi med Amfori BSCI, ett globalt initiativ för socialt ansvarstagande för leverantörer inom odling och produktion.

Vad är social hållbarhet för oss?

Vi tillverkar våra produkter där materialet finns i överflöd, av stolta och skickliga hantverkare som vet hur man hanterar materialet. Och inte minst väljer att samarbeta med oss. Lika viktigt är att de respekteras och har det bra på jobbet. Det betyder mycket för oss och förhoppningsvis också för dig som köper våra produkter.

Med respekt för det naturliga hantverket värnar vi om både människan och miljön, med siktet mot Agenda 2030.

Genom vårt medlemskap och delaktighet i organisationen Amfori BSCI, The Business Social Compliance Initiative, kan vi både följa och påverka arbetet såväl hemifrån som på plats hos våra leverantörer. Amfori är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan.

läs mer om amfori här

Kvalitet och kontroll

Vi får ta del av alla inspektioner och kan både följa och påverka att det är schyssta arbetsförhållanden i de fabriker som tillverkar våra produkter.

Scroll

Bangladesh

Vårt intryck är att detta land jobbar hårt för att ta sig uppåt på stegen för hållbart företagande och “gröna fabriker”. De är stolta och ödmjuka inför sin roll som en betydande arbetsgivare i området och vi ser fram emot fortsatt samarbete mot gemensamma mål.

Enligt senaste BSCI inspektionen från Amfori som utfördes i september 2022 var alla grundläggande faktorer godkända men vissa förbättringsområden identifierades, speciellt inom säkerhet och management. De jobbar aktivt med utvecklingen av båda dessa områden vilket kommer följas upp vid nästa inspektion om ca 1 år.

Ett ständigt pågående arbete

Rutiner för bättre och tydligare kommunikation mellan ledning och arbetslagen är under arbete. Vi ser att de har sjukvårdsrum som används om någon mår dåligt eller behöver sjukvård. De har strategiskt placerade brandsläckare och brandövningar genomförs löpande.

Munskydd och hörselkåpor erbjuds vid behov. Belysningen är tillfredsställande där arbete pågår. Personal som bor längre bort än 2 km hämtas upp med tuktuk till och från jobbet vilket även ger god sysselsättning för många chaufförer i byn. Butik/Kiosk för de anställda utanför fabriken.

More in sustainability