Hantverket

Produktion & tillverkning

Fabrikschef i jutelagret i Bangladesh

Vår tillverkning i Bangladesh

I Bangladesh tillverkas våra bordstabletter och korgar av sjögräs och jute. Produkterna tillverkas för hand med hjälp av symaskin eller bara nål och sax. De kvinnor och män som arbetar i fabriken är enormt skickliga med symaskinen och en bordstablett eller korg växer fram på bara några minuter. Noggrann kvalitetskontroll av varje produkt utförs oftast av kvinnor med lång erfarenhet av hantverket.

Grov sjögrästablett flätas för hand med hjälp av n¨ål och sax.

Kvalitetskontroller

Noggrann kvalitetskontroll av varje produkt utförs oftast av kvinnor med lång erfarenhet av hantverket.

Scroll

Kvalitetskontroll av bordstabletter

Vår tillverkning av mattor i Indien

I Indien tillverkas I stort sett alla våra mattor, såväl jute- och gummimattor som sisalmattor. Alla våra unika jutemattor är handvävda av maskin- eller handspunnet jutegarn. Våra slitstarka sisalmattor är maskinvävda på stora automatiserade fabriksvävstolar.

En jutematta växer fram på traditionell handvävstol

Skyttel fylls på med jutegarn

Kerala

Genom åren har olika vävföreningar bildats i Kerala för att möjliggöra arbete för män och kvinnor på heltid eller deltid I närheten av sitt hem men med liknande rättigheter som fabriksarbete. Den äldsta föreningen består nu bara av äldre personer och många vävstolar har inte använts på länge och är tyvärr obrukbara. När dessa arbetare går i pension så riskerar vävföreningarna troligen successivt att dö ut. Det krävs exempelvis en speciell vävstol och fem personer med lång erfarenhet för att handväva en jutematta med 4 meters bredd. Det är bara här i Alappuzha den gamla handvävstraditionen fortfarande lever kvar och de är måna om att hålla den vid liv men inser att det kan bli svårt då den yngre generationen har andra önskemål i livet.

Det finns dock även modernare föreningar som tar in jobb för att avlasta olika företag under högsäsong eller större specialorder. Här blandas den nya automatiserade vävtekniken med den gamla hantverkstraditionen.

Vävförening i Kerala

Vävförening.

En privatperson (förman) har ibland ett väveri hemma på gården med ett fåtal vävstolar och anställda. Förmannen får ett uppdrag och gör sedan alla beräkningar avseende materialåtgång, tidsåtgång och kvalitetskontroll osv. Han får sedan betalt per kvadratmeter, per styck eller per timma beroende på vilken produkt som uppdraget avser och dess omfattning.

Arbetarna har sedan timlön och vissa andra förmåner motsvarande ordinarie fabriksarbete.

Hemmaväveri.

Änden på våra dörrmattor av jute fästs upp för hand.

Änden på våra dörrmattor av jute fästs upp för hand.

Varje enskild handvävd jutematta genomgår en process där lösa jutefiber bränns bort och ytan får en betydligt högre lyster än vad den hade innan den brändes av. Skillnaden går faktiskt att se med blotta ögat.

Svedning av handvävda jutemattor.

Svedning av handvävda jutemattor.

Latexbestrykning av jutemattor.

Latexbestrykning av jutemattor.

Fabriken har en egen avdelning för kvalitetskontroll. Deras jobb är att lokalisera eventuella fel, identifiera felet och även komma med en lösning och kostnadsuppskattning för densamma. Avdelningen har fullt mandat att stoppa leveranser eller skeppa en ofullständig leverans om kvaliten inte lever upp till den förväntade.

Kvalitetskontroll av mattor.

Kvalitetskontroll.

Vi besökte fabriken I Kerala där bara viss tillverkning av sisalmattorna sker. Det mesta av beredning, vävning och konfektionering sker numera I en större fabrik I Tuticorin som ligger några timmar norr om Allepey. Materialet och kvaliten på mattorna är dock detsamma oavsett eftersom färdiga spolar med sisalmaterial transporteras till Allepey från Tuticorin för att vävas, latexbestrykas och konfektioneras vid behov.

Vi såg hela maskinvävningsprocessen som sker på stora fabriksmaskiner. Efter vävning kvalitetskontrolleras mattan liggandes på golvet och eventuella felaktigheter märks ut med avvikande tråd. Sedan rullas mattan långsamt upp lodrätt på en 30-meter lång rulle där ett antal personer åtgärdar eventuella vävfel under tiden. Rullen flyttas till en maskin som stryker på flytande latex. Sisalväven är alltid 4 meter bred och 30-meter lång initialt Efter latexbestrykning och torkning så klipps och kantsys de färdiga sisalmattorna. Det sker antingen med kantband eller så kallad “self edge” där kanten förseglas med ett extra latexband.

Maskinvävstol för sisalmattor.

Maskinvävstol för sisalmattor

Lokaliserar vävfel på sisalmatta på löpmeter.

Lokaliserar vävfel på sisalmatta på löpmeter

Åtgärd av lokaliserade vävfel på sisalmatta.

Åtgärd av lokaliserade vävfel på sisalmatta.

Maskinell latexbestrykning av sisalmatta.

Maskinell latexbestrykning av sisalmatta.

Sisalmatta på rulle innan kapning till färdigvara.

Sisalmatta på rulle innan kapning till färdigvara

Gummimattorna formpressas i maskin mellan två metallplattor för att få rätt motiv och form. När mattorna har design med stansade hål så klipps baksidan runt hålen för hand för att rensa bort eventuellt överflödigt material. Tillverkningen är fullt spårbar och gummimattorna Reach testas varje månad för bibehållen kvalitet.

Gummimattor formpressas i maskin.

Gummimattor formpressas i maskin.

More in sustainability