Ekonomisk hållbarhet

Det går bättre för jorden om allt går runt

Underhåll av symaskindelar pågår för högsta möjliga livslängd.

Vi tror på cirkulära produkter. Produkter som tillverkas av naturliga material, under schyssta arbetsförhållanden, som i sin tidlösa design och höga kvalitet håller mycket längre.

Scroll

Jutestjälkar på tork.

Spillbitar av gummi tas om hand.

Vad är ekonomisk hållbarhet för oss?

Vi tror på cirkulära produkter. Produkter som tillverkas av naturliga material, under schyssta arbetsförhållanden, som i sin tidlösa design och höga kvalitet håller mycket längre. När det är dags för en ny matta så går den gamla vidare till barnen, en vän eller till second hand. Och när tiden sedan kommer för en tur till återvinningsstationen vill vi att alla våra produkter ska kunna återvinnas och bli till något annat.

Eller går det att tillverka produkter som aldrig slits ut, som alltid går att reparera? Vi är inte riktigt framme, men vi jobbar på det. Till dess, slit våra produkter med gott samvete. Och följ med på vår cirkulära hållbarhetsresa.

Förebyggande underhåll av produktionsenheter.

Spillprodukter

Spillet från produktionen av våra gummimattor i Indien tas om hand och blandas med naturgummi vid nyproduktion av nästkommande mattor. Detta ger högre hållbarhet hos produkten utan att behöva blanda in annat återvunnet gummi från ex bilindustrin som ofta innehåller en viss mängd metaller och andra kemikalier.

Jutefibern är helt nedbrytbar

Jutefibern är en biologiskt nedbrytbar produkt, precis som det mesta är till slut fast det handlar om tid. Nu har ett antal producenter i södra Indien gått ihop för att ta reda på hur lång tid det tar innan en jutematta verkligen är komposterad, alltså förmultnad.

Cykeln för ett test är 180 dagar och förhoppningen är att den tiden skall vara tillräcklig. Att elda upp jute går också bra men det blir bara ofarlig och oanvändbar aska, inte kol som i sin tur skulle kunna användas för uppvärmning. Idag förespråkar de flesta att hellre kompostera än att bränna men det är en pågående process för att hitta en bra lösning med bevis för hur restprodukten bäst kan utnyttjas ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv.

Läs mer om Jute

Produkter som tillverkas av naturliga material, under schyssta arbetsförhållanden.

Scroll

Hela processen

Vår producent i Indien har en utvecklad cirkulär syn på vad hållbarhet innebär. De ser hela processen. För dem är jute inte ett 100% hållbart material då det måste återplanteras efter skörd. Kokosfiber är däremot hållbart eftersom palmen står i decennier och ger nya kokosnötter efter 8-10 månader. Detsamma gäller gummiträdet som ständigt avger sav (naturlatex) så länge trädet lever.

Vattenrening

Avfallet från vattenreningens första bassäng består till 80% av jutedamm som separeras och komprimeras till block som sedan hämtas upp med lastbil av myndigheten i Kerala. Tillsammans med andra producenter pågår ett projekt med ett universitet där de undersöker hur juteavfallet kan generera plantgödsel. Idag vet man att grödor som gödslats med restprodukten växer och frodas. Nu återstår att se hur grönsaker och frukter reagerar och i förlängningen människan som äter grödorna.

Gummimattans livslängd

Det diskuteras också hur man ytterligare kan förlänga livslängden på en gummimatta. Produkten är nästan outslitbar men den förlorar lite av sin lyster över tid. Vad kan man då göra för att bibehålla lystern? Smörjmedel som exempelvis vaselin funkar bra för det visuella men inte tillräckligt eftersom gummit då drar åt sig smuts istället. Vår producent testar olika alternativ och kommer hålla oss uppdaterad

More in sustainability